KOIFOODSHIP (1)


Để đặt được đơn hàng grabfood và nowship các bạn cần làm như sau :
Trước tiên : vào shoppe => tôi => thiết lập tài khoản => địa chỉ => click vào địa chỉ của bạn=> xong có phần giúp đơn hàng được giao nhanh nhất các bạn chỉnh địa chỉ giao hàng trên bản đồ,sau đó lưu lại là được.

Trang thuộc quyền quản lý chất lượng của hệ thống nhà hàng Koifood - Bún và Lẩu.
Chuyên cung cấp các NVL sơ chế và các NVL chế biến khách hàng chỉ cần chế biến hoặc có thể sử dụng ngay được.
1 sản phẩm